آخرین خروج رانیری از باشگاه لسترسیتی

کلودیو رانیری، مربی باتجربه ایتالیایی، که شب گذشته از از باشگاه لسترسیتی اخراج شد، امروز برای آخرین بار به این باشگاه رفت.

پاسخ دهید