آسان ترین کار کوبیدن مربی تیم است؛/ افاضلی: تیم ملی آماده جام جهانی نبود

پاسخ دهید