آقای مسلمان الان وقت قیافه گرفتن بود؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ وقتی تابلوی تعویض بالا رفت و محسن مسلمان متوجه شد باید از زمین بازی بیرون برود، کاملا پیدا بود نسبت به این مسئله اعتراض دارد. او فقط نخواست چیزی روی زمین بکوبد، وگرنه همه دیدند چقدر ناراحت بود و حتی به سمت برانکو نرفت. اینها یکطرف، شکل بیرون رفتن مسلمان طرف دیگر. انگار نه انگار پرسپولیس عقب است و تیم نیاز به حمله دارد. حتی اگر او اعتراض داشت، باید سریع از زمین بیرون می رفت تا بازی سریع شروع شود ولی مسلمان خیلی کند و آرام بیرون می رفت و این رفتارش نشان می داد گاهی کاملا غیر حرفه ای عمل می کند. مسلمان طوری از زمین خارج شد که انگار پرسپولیس جلو است و به فینال هم صعود کرده است. 

 

252 41

پاسخ دهید