آیا تاج نمی‌داند طبق اساسنامه برکناری اسدی غیرقانونی است؟

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ مهدی تاج
درحالی علیرضا اسدی را از دبیرکلی فدراسیون فوتبال برکنار کرد و ساکت را موقتا جای
او گذاشت که به نظر می رسد مرد شماره یک فوتبال دقیقا به متن اساسنامه آشنایی
نداشته است. آنها در بیانیه شان هم به بندی از اساسنامه اشاره کرده اند که در متنش
دقیقا اشاره دارد ، رئیس فدراسیون اختیار برکناری دبیرکلش را ندارد.

در این متن از قانون اساسنامه آمده است
رئیس فدراسیون فوتبال می تواند پیشنهاد عزل یا نصب دبیرکل فدراسیون را به هیات
رئیسه بدهد و آنها در این باره تصمیم می گیرند. اسدی اما درحالی برکنار شده که بنا
بر بیانیه فدراسیون فوتبال ، تنها با اشاره به این بند از اساسنامه به همکاری با
دبیرکل پایان داده شده است و اصلا اشاره ای به برگزاری جلسه هیات رئیسه و کسب
اجازه از اعضا نشده است!

4141

 

 

پاسخ دهید