اتحادیه جهانی کشتی باز وزن‌ها را عوض کرد!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ اتحادیه جهانی کشتی در جلسه‌اش در پاریس تصمیم گرفت تا تغییراتی را در اوزان کشتی داشته باشد و اوزان جدید را به این شکل اعلام کرد:

کشتی آزاد: 57، 61، 65، 70، 74، 79، 86، 92، 97 و 125 کیلوگرم 

کشتی فرنگی: 55، 60، 63، 67، 72، 77، 82، 87، 97 و 130 کیلوگرم

4141

پاسخ دهید