اختلاف نظر کروش و کفاشیان بر سر زمین تمرینی تیم ملیبه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ بعضی از کارکنان کمپ به دستور فدراسیون در روزهای اخیر زمین شماره یک کمپ تیم ملی را بذرافشانی کرده اند تا زمین سبز شود و مهیا برای تمرین ایران. کروش اما از این شرایط راضی نیست و معتقد است در این زمین نمی شود تمرین کرد. کروش در آخرین بازدید خود از زمین کمپ به هیچ وجه از شرایط راضی نبوده و در نامه ای از مسئولان ورزشگاه آزادی خواسته تا اجازه تمرین تیم ملی را در این زمین بدهند. با این حال کفاشیان می گوید تیم ملی باید در زمین کمپ تمرین کند. این موضوع تبدیل به اختلاف نظر رئیس و کارلوس کروش شده است و هنوز دو طرف در این زمینه به جمع بندی نرسیده اند.

252 43

 

 


پاسخ دهید