از دروازه مستحکم لک تا قابلیت‌های زهیوی/ نفر به نفر با فولاد در تقابل با آبی‌های پایتخت

پاسخ دهید