از عملکرد خودم راضی نیستم؛/ جعفری: می خواهم در سایپا بازیکن ثابت باشم

پاسخ دهید