اسبدوانی ایران به عضویت رسمی فدراسیون جهانی اسبدوانی درآمد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ فدراسيون سواركاري جمهوري اسلامي ايران به عضويت رسمي فدراسيون بين المللي اسبدواني درآمد.  پس از تلاش ها و پي گيري هاي بسيار از سوي مسعود خليلي رييس فدراسيون ودر نهايت با حضور نمایندگان اعزامی در جلسات مختلف و ارائه مستندات لازم جهت پذيريش حضور ايران در نهاد بين المللي اسبدواني در جلسه دوشنبه 15 خرداد ماه مجمع عمومی فدراسيون جهاني اسبدواني عضویت فدراسیون سوارکاری جمهوري اسلامي ايران در فدراسیون جهانی اسبدوانی و کنفدراسیون آسیائی با اكثريت راي اعضا به تصويب رسيد و از پس فدراسيون سواركاري ايران عضو رسمي اين نهاد بين المللي خواهد بود.

با عضویت اسبدواني كشور  در فدراسیون جهانی و با بکارگیری ژان پیر دورباکس به عنوان مشاور اسبدوانی کشور و نیز تدوین کتاب تبارنامه اسب تروبرد، اسبدوانی ایران پس از سالیان دراز در مسیر ارتقاء و رشد و توسعه مناسب قرار خواهد گرفت.فدراسيون سواركاري ايران در دوره جديد خود،تلاش هاي بسياري باري رفع موانع و مشكلات اسبدواني كشور در نهادهاي داخلي و بين المللي انجام داده است كه با عضويت رسمي ايران در فدراسيون جهاني سواركاري راه اسبدواني كشور براي جهاني شدن و حضور در مسابقات و ميادين بين المللي هموار خواهد شد. در همين زمينه حضور مشاوران خارجي در راه تدوين تبارنامه و حل مشكل قرنطينه مسيرهاي بعدي جهاني شدن اسبدواني ايران است. 

 

251 41

پاسخ دهید