استقلالی‌ها برزای را به ایران کشیدند و با او نبستند!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ استقلال تهران قصد داشت با بهنام برزای قرارداد تازه ای امضا کند. با اصرار وینفرد شفر به بازگشت این بازیکن، آبی ها او را از سوئد به ایران کشیدند. برزای درست در همان روزها در آستانه امضای قرارداد با باشگاه کالمار بود اما پس از درخواست باشگاه استقلال، قول و قرارها با این باشگاه سوئدی را کنسل کرد و به ایران بازگشت؛ دریغ از اینکه او را واقعا نمی خواهند! دو سه روز بعد از بازگشت برزای به ایران، باشگاه رابطه خود را با این بازیکن به طور کامل قطع کرد و بدین ترتیب بهنام متوجه شد او را نمی خواهند.

252 41

 

پاسخ دهید