استقلالی ها می خواهند نشان دهند مقصر شکست نبودند/ نظرمحمدی:آزمون و خطایمان را 3هفته اول انجام‌ دادیم

پاسخ دهید