استقلال دقیقه 90 برزای را نگه داشت!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ بی توجهی مدیران استقلال نسبت به آینده
بهنام برزای نزدیک بود کار دست این تیم بدهد. از آنجا که استقلال هیچگونه اقدامی
برای عقد قرارداد با برزای نکرده بود، این مهاجم تکنیکی در آستانه پیوستن به تیم
صنعت نفت آبادان قرار گرفته بود اما مدیران استقلال که خطر از دست دادن این بازیکن
با ارزش را حس کردند، سریعا با او تماس گرفتند و او را برای بازگشت به استقلال
راضی کردند تا شماره 77 محبوب آبی ها بار دیگر در آستانه حضور در جمع استقلالی ها قرار
بگیرد.

به احتمال فراوان برزای سه شنبه یا چهارشنبه قرارداد خود را با
استقلال ثبت خواهد کرد و از نیم فصل دوم به جمع آبی پوشان اضافه خواهد شد.

 

254 41

پاسخ دهید