استقلال پشت پیشکسوتان خود را خالی کرد؛ «این تیم، تیم ما نیست»

به گزارش سایت رسمی باشگاه استقلال؛ کمیته پیشکسوتان باشگاه با انتشار اطلاعیه ای نوشت:
به اطلاع می رساند طبق موافقت افتخاری مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال مقرر گردید:
تیم فوتبال پیشکسوتان که با نام استقلال در مسابقات رسمی شرکت می کنند، بدون مجوز باشگاه استقلال و فاقد اعتبار بوده و مورد قبول باشگاه نمی باشد.
43 43

پاسخ دهید