استودیوی عادل درست در دایره وسط زمین آزادی!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ قرار است امشب درست در وسط چمن ورزشگاه آزادی ، دکور برنامه 90 چیده شود و تیم اجرایی 90 یکی از اتاق های پایین ورزشگاه آزادی را گرفتند و کارهای تولید برنامه آنجا انجام می شود.
43 43

پاسخ دهید