انصراف رئیس فدراسیون کبدی به خاطر حاشیه‌های آقای روسری‌دار تایلندی!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ فشارها سبب شد تا در نهایت محمدرضا مقصودلو از انتخابات فدراسیون کبدی انصراف دهد . او در ماه های اخیر جایگاهش لرزان شده بود . مقصودلو منتقدان زیادی داشت و می گفتند فدراسیونش را خانوادگی اداره می کند ،.

با رسوایی ایجاد شده بر سر حضور چند مربی مرد تایلندی و ترکمنستانی در سالن برگزاری مسابقات بانوان و دستور ویژه وزیر برای پیگیری این ماجرا  او در نهایت خودش رفت تا شاید ماجرا جمع شود. بسیاری از  مسئولان کشوری ، چهره های سرشناس مذهبی و همچنین فعالان احتماعی و سیاسی تصاویر مربی تایلندی را فاجعه آمسز خواندند و مصاحبه یکی از مسئولان فدراسیون کبدی که برکنار شده است علیه مقصودلو هم فضا را خیلی سنگین تر کرد و به همین دلیل این رئیس فدراسیون تصمیم گرفت از نامزدی در انتخابات پیش رو انصراف دهد. 

او البته خودش گفته بود که پروژه این تصاویر یک بازی انتخاباتی است که مانع از ادامه فعالیتش شوند! انگار پیش بینی اش درست از آب در آمده است!

4141

پاسخ دهید