اگر برخی مسئول تیمداری هستند چرا این‌کار را در تراکتور می‌کنند؟/ شفق: در FIFA ،AFC و CAS هم می‌توان طرح دعوی کرد

پاسخ دهید