ایرانی شماره ۲۰ کدام است؟

تیم های فوتبال باشگاهی ما در مسابقات جام های باشگاهی در آسیا ۱۹بار به نیمه نهایی رسیده اند واولین تیمی که به جمع ۴ تیم برترآسیا برسد برای بار بیستم ایران را صاحب این موقعیت کرده است .

پاسخ دهید