ایران یک کوبیاک کم داشت

به گزارش “ورزش سه”، تیم ایران در بازی مقابل لهستان تیم همیشگی نبود. نداشتن طراوت و نبود جنگندگی همیشه را می شد از تلوزیون هم مشاهده کرد اما هیچ نیروی پیشرانی شرایط را تغییر نمی داد. نه صبحت های سرمربی روی نیمکت و نه تهیج بازیکنان در داخل زمین. هیچ کدام دردی را دوا نمی کردند و ست به ست ایران بیشتر از قبل بی روحیه و بدون انگیزه نشان می داد.با این حال در سمت دیگر زمین مایکل کوبیاکی حضور داشت که ضمن بر عهده داشتن کاپیتانی لهستان در پایان بازی عنوان امتیازآورترین را هم به خود اختصاص داد. جایی که تیم نیاز به امتیاز داشت با سرویس، اسپک یا دفاع از توپ های مرده امتیاز به دست می آورد. در دریافت هم فوق العاده موفق بود تا پاسور و سایر اسپکرها بتوانند روز خوبی داشته باشند و در حفظ نظام تیمی تمام تلاش خود را می کرد. اتفاقی که امروز در زمین ایران نیافتاد.


پاسخ دهید