ایسکو: دوست دارم هرچه زودتر با رئال تمدید کنم

 


به گزارش “ورزش سه”، کهکشانی ها موفق شدند با زدن 3 گل در نیمه دوم، یووه را مغلوب کرده و برای دومین سال متوالی فاتح اروپا شوند.


 


  


 


ایسکو گفت: “هرگز چنیم رویایی در سر نداشتم اما با حضور در این خانواده شرایط آسان تر می شود. 45 دقیقه اول شرایط سخت بود اما نیمه دوم نیمه رئال مادرید بود.


 


امیدوارم هرچه زودتر قراردادم را تمدید کنم زیرا برای بازی کردن جایی بهتر از رئال نیست. اگر می دانستم اوضاع اینگونه پیش می رود هر فصل قرارداد خودم را تمدید می کردم.”


پاسخ دهید