اینتر به دنبال جذب مدافع ایتالیایی منچستر یونایتد

پاسخ دهید