این بازوبند زمانی بر دستان نویدکیا بود/ جعفری: بستن بازوبند سپاهان باعث افتخار است

پاسخ دهید