بازی با کره جنوبی؛نبردی همیشه حیثیتی

امیر حاج رضایی:نمی‌‌دانم نگاه آقای کیروش به دو بازی تیم ملی ایران مقابل
کره جنوبی و سوریه چگونه است؛ اما بی‌تردید باید به این بازی حیثیتی نگاه کنیم.
شاید برخی از اهالی فوتبال بر این باور باشند که چون به جام جهانی صعود کرده‌ایم،
سفرمان به اینچئون کره جنوبی، سفری تشریفاتی و تفریحی است در حالی که به دلیل حفظ
حیثیت فوتبال ایران و فوتبال دنیا باید به این بازی جدی و حیثیتی نگاه کنیم. نگاه
ازبکستان که باید 5 روز بعد از بازی ما در کره، از تیم ملی این کشور در تاشکند
میزبانی کند، به بازی پنجشنبه ماست و ما برای حیثیت خودمان و برای احترام به روح
فوتبال باید نگاهی کاملا جدی به این بازی داشته باشیم.

کارلوس کیروش بلافاصله بعد از جام جهانی 2014 شروع به تغییر
نسل کرد و این تغییر، به تدریج و به شیبی منطقی صورت گرفت و البته جوانان کیروش آماری
قابل دفاع از خود به جا گذاشتند و در 8 بازی اخیر کارنامه‌ای مثبت از تیم ملی به
جا مانده و کیروش در فهرست جدید هم تلاش کرده این تغییرات وجود داشته باشد. باید
پذیرفت که هیچ فهرستی همه مردم یک مشور را راضی نمی‌کند و با وجود اختلاف نظرهایی
که وجود دارد باید بگویم که سرمربی تیم ملی هر لیست را بر اساس وظایف و تفکرات
تاکتیکی خود تنظیم می‌کند.

بازی روز پنجشنبه با کره جنوبی یکی از بازیهای دشوار تیم
ملی است همچون همه بازی‌ةای ما با این تیم در طول تاریخ. در تاریخ فوتبال ایران
کشورهای کره جنوبی و عراق همواره برای ما دردسرساز بوده‌اند و بازی پنجشنبه هم
مانند همیشه یکی از دیدارهای دشوار ماست. نکته عجیب این گروه، وضعیت کره است که با
وجود 8 صعود به جام جهانی، با سقوط به بازی پلی‌آف با تیم سوم گروه دیگر فاصله‌ای
ندارد. در بازی پنجشنبه سرمربی کره باید همان کاری را بکند که کیروش 4 سال قبل در
اولسان انجام داد و کیروش هم باید بازیکنان خود را از نظر روحی برای یک دیدار جدی
آمده کند تا با دست کم گرفتن این بازی، اولین شکست را در کارنامه ثبت نکنند.

نمی‌توانم نتیجه دو بازی پیش رو مقابل کره جنوبی (9 شهریور)
و سوریه (14 شهریور) را حدس بزنم؛ اما امیدوارم بازیکنان کیروش از همان زاویه‌ای
به این دو بازی نگاه کنند که به 8 بازی قبل نگاه کرده بودند.

 

 

251 41

پاسخ دهید