بازی غیرعادی؛ تساوی ژنرال و منصوریان/ استقلال 1 – ذوب آهن 1 ؛ استقلال منصوریان مدیون شیرجه های حسینی

پاسخ دهید