با رضا شربتی، مدافع مشکوک مشهدی‌ها:مگر من باید توپ را می‌زدم؟

«رضا شربتي»‌؛ او در كمتر از چند ساعت آن‌قدر معروف شده كه در شبكه‌هاي
مجازي صفحات زيادي برايش ساخته‌اند! صفحاتي كه بيشتر از صفحه رسمي خودش فالوئر
دارد. در بازي تراكتورسازي و سياه‌جامگان بود كه فرزاد حاتمي گل دوم تبريزي‌ها را
وارد دروازه شاگردان خداداد كرد. نكته اينجاست كه توپ از كنار پاي رضا شربتي قل
خورد و به تور دروازه چسبيد. او حتي پايش را كمي تكان داد، اما در ادامه راه به
نظر پشيمان شد و… بازيكن جوان سياه‌جامگان حالا متهم شماره يك است؛ متهم به تباني
و اينكه از روي عمد اجازه داده تا تراكتور به گل برسد. ديروز وقتي با او تماس گرفتيم،
مي‌خنديد! انگار كه گوش رضا از اين حرف‌ها پر است. نكته جالب‌تر اينجاست كه در رختكن
وقتي به او گفته‌اند چرا توپ را نزدي، گفته: «من چپ‌پا هستم و اصلاً مگر من بايد
توپ را مي‌زدم؟»
چپ‌پاست و پاي راستش…

*درباره اتفاقات بازي با تراكتور صحبت مي‌كني؟

به اعتقاد من اتفاقي نيفتاده كه راجع به آن صحبت كنم. دقيقه 88 فرزاد
حاتمي پريد روي هوا، با سر به توپ ضربه زد، گل خورديم و بازي را باختيم.

*اما تو روي گل مقصر صددر‌صد بودي.

اين نظر شماست‌؛ من به عنوان مدافع بارها به تيم حريف پنالتي داده‌ام
و شايد بازي را هم باخته‌ باشيم، اما اين يكي نمي‌دانم چرا انقدر حساس شده
!

*چون زاويه نگاهت دقيقاً رو به توپ بود.

والّا من كه در فاصله نيم‌متري توپ بودم، توپ را نديدم، شما از دوربين‌هاي
تلويزيوني چطور زاويه مردمك‌هاي چشم من را دنبال كرديد؟

*انگار از چيزي ناراحت نيستي؟

من از اين ناراحتم كه كلي هجمه و فشار به خودم و خانواده‌ام وارد شده
است. من درست جايي بازي مي‌كنم كه مي‌
توانم به همه تيم‌ها راه دهم،
اما بارها بهترين بازيكن هفته سياه‌جامگان شده‌ام.

*از تبريز با تو تماسي گرفته نشده؟

چرا اتفاقاً! اول فصل يكي از دوستانم كه دانشجوي تبريز است تماس گرفت
و كلي حال و احوال كرد و با هم خنديديم، قضيه مال شش ماه قبل است، ديگر از بنده خدا
خبري ندارم. دلم هم تنگ شده برايش
!

*باشگاه، تو را براي اين قضيه احضار نكرده
است؟

 

باشگاه من را مي‌شناسد، در سياه‌جامگان بزرگ شده‌ام، در ليگ دسته دوم
براي اين تيم بازي كرده‌ام. بچه اين باشگاه هستم، كسي در باشگاه ما درگير تلگرام و
فضاي مجازي و اين شوخي‌ها نيست، همه من را مي‌شناسند. 


41258

پاسخ دهید