برخی تیمهای فصل پیش از 20 میلیارد هزینه کردند/ رجب‌زاده: اجازه ندهید ذوب به شرایط قبلی برگردد

پاسخ دهید