به 91‌دقیقه پیش‌بودن از تراکتور افتخار می‌کنیم/ فلاح: به تراکتورسازی بازیکن نمی‌دهیم

پاسخ دهید