بیرانوند: انتخاب وزنه ها با خودش بود و من فقط امضا کردم!/ واکنش رییس و سرمربی در قبال ناکامی کیانوش

پاسخ دهید