تحقیقات از لوکا مودریچ به اتهام شهادت دروغ

به گزارش “ورزش سه”، گفته می شود مودریچ که در این دادگاه به عنوان شاهد حضور داشت، اظهاراتش را براساس صحبت هایی که در سال 2015 در مورد این پرونده کرده بود، تغییر داد.


شهادت دروغ در دادگاه در کرواسی تا 5 سال حبس برای فرد خاطی می تواند به همراه داشته باشد.


 


  


 


گفته  می شود مودریچ در مورد زمان و جزئیات قراردادی که با مامیچ بسته بود، اطلاعات اشتباه داد؛ قراردادی که در آن مامیچ به عنوان مدیر باشگاه دینامو سود بیشتری به دست می آورد.


مامیچ و سه نفر دیگر متهم هستند که از انتقال بازیکن به خارج از کرواسی، تا 15 میلیون یورو سود برده اند؛ از جمله انتقاد مودریچ به تاتنهام در سال 2008. ضمن اینکه مدیر سابق دینامو 1.5 میلیون یورو نیز فرار مالیاتی داشت.


پاسخ دهید