ترکیب اصلی آلمان – آذربایجان

 


به گزارش “ورزش سه”، شاگردان لوو صعود به روسیه را قطعی کرده اند و این دیدار برای آنها تشریفاتی است.


 


آلمان: لنو- کیمیچ- مصطفی- سوله- امره جان- گورتزکا- برانت- مولر- سانه- استیندل- واگنر


 


آذربایجان: آگایف- پاشایف- راشد- گوشینف- میرزابک- امیرکولیف- نظروف- آلمیدا- حسینف- اسماعلیف- گوربانف


پاسخ دهید