ترکیب اصلی بارسلونا – آلاوس

ورزش سه: تا ساعتی دیگر بارسلونا و آلاوس به مصاف هم خواهند رفت.

بارسا برای کسب اولین قهرمانی خود در فصل جاری و رقم زدن پایانی خوش برای لویس انریکه، باید آلاوس سرسخت را مغلوب کند.

بارسلونا: سیله سن، پیکه، اومتیتی، آلبا، بوسکتس، راکیتیچ، ماسکرانو، آلکاسر، اینیستا، مسی، نیمار

آلاوس: پاخکو، فمنیا، رودریگو، فدال، تئو، گارسیا، یورنته، ایبای، کاماراسا، ادگار، دیورسسون

پاسخ دهید