ترکیب سال‌های آینده رئال مادرید از نگاه آس


آس اسپانیا ترکیب آینده تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا را پیش بینی کرده و تیمی بسیار جوان را برای سفیدهای برنابئو در نظر گرفته است.

پاسخ دهید