تصاویری از ششمین سال بی‌ناصر

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ دوباره هفته اول خرداد بود و دوباره داغ ناصر حجازی که خیلی زود و خیلی تلخ با سرطان لعنتی از جمع مان رفت. این تصاویر از دوستدارانش در مزار مرحوم ، داغ نبودنش را برای مان تازه می کند.

4141

پاسخ دهید