تصمیمی که باعث شد ایرانی‌ها این بار attack درست بزنند!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ مهاجم تیم ملی که اولین بازی خود را مقابل توگو در آزادی انجام می دهد، در حالی که می توانست به تیم ملی سوئد برود، به آنها پاسخ منفی داد. این رفتار سامان شدیدا احساسات ایرانی ها را بر انگیخت و باعث شد تا هواداران به صفحه اش هجوم ببرند. البته این بار حمله هواداران خیلی مثبت و خوب بود. سامان در دو سه روز گذشته چیزی حدود سه هزار فالوور به فالوورهایش اضافه شده که این مسئله تعجب او را در پی داشته است.

252 41

 

 

پاسخ دهید