تصویری از اشیایی که روی سر مسلمان و حیدری فرود آمد!

در بازی پرسپولیس مقابل استقلال زمانی که محسن مسلمان و خسرو حیدری می خواستند ضربه کرنر بزنند عده ای تماشاگر نما به سمت آنها اشیا مختلفی پرتاب کردند که تصویر آنها را در زیر می بینید:

 

 

 

251 41

پاسخ دهید