تصویری از سلطان سرخ‌ها در منزل مرحوم آشتیانی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ سلطان سرخ ها که
چند  ماه قبل و بعد از عیادت از مرحوم
ابراهیم آشتیانی سبب شده بود ، این پیشکسوت پرسپولیسی ، آن بار یاد خاطرات خوب
گذشته بیفتد و بعد از چند روز عدم انجام واکنش به محیط اطرافش ، به گفته پسرش از
کما خارج شود ، چند ساعت پس از شنیدن خبر تلخ سفر ابدی دوست قدیمی ، به دیدار
خانواده اش رفت تا از آنها دلجویی کند . سعید شیرینی و جمعی از پرسپولیسی های
قدیمی هم همراه علی پروین بودند.

4141

 

پاسخ دهید