تصویری از قضاوت داوران سپاهان و تراکتورسازی با کتانی!

در اتفاقی عجیب داوران بازی سپاهان و تراکتورسازی این بازی را با کتانی قضاوت کردند.نکته اینجاست که هنوز مشخص نشده که چرا آنها استوک نداشتند و برای قضاوت این بازی از استوک های مخصوص استفاده نکرده اند!

.

 

251 41

پاسخ دهید