تصویری از یک حاشیه جالب در نشست خبری کی‌روش

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ تصویری از این نشست خبری حسابی مورد توجه قرار گرفت. تصویری که در آن خبرنگار کره ای به دور از هیاهو و هیجان این نشست خبری در خوابی عمیق فرو رفته است.

41258

پاسخ دهید