تغییر بنیادین علی منصوریان به نفع استقلال؟!

به گزارش خبرگزارش خبرآنلاین؛ علیرضا منصوریان به خاطر انتقادات شدید چند پیشکسوت و نوشته های چند روزنامه و سایت، تصمیم گرفته تا خودش را ممنوع المصاحبه کند. او می خواهد یکجورهایی رابطه اش را با رسانه ها قطع کند و تصور می کند این مسئله می تواند به پیشرفتش کمک کند. آنها که نزدیک این مربی هستند می گویند این تصمیم منصوریان قطعا به او کمک می کند چراکه هر چقدر مصاحبه نکند، حاشیه های اطرافش کمتر می شود. یکی از مشکلات منصوریان از سال گذشته مصاحبه هایش بوده و هر بار کلی سوژه از آن در آمده است.

252 41

 

 

پاسخ دهید