جای عذرخواهی، قصه تعریف می‌کنند


جای عذرخواهی، قصه تعریف می‌کنند


به گزارش خبرورزشی، طرف آبروی ایران را برده، در فروشگاهی دست به سرقت زده یا به قول دوستان اقلامی را برداشته و بدون آن که پولش را حساب کند، ‌قصد خروج از فروشگاه را داشته و حالا که خبر این آبروریزی بزرگ رسانه‌ای شده، آقایان به جای عذرخواهی، ‌طلبکار هم شده‌اند و قصه تعریف می‌کنند. این دیگر واقعاً نوبر است. اینکه به جای عذرخواهی و پاسخگویی به مردم که چرا برای هر آدمی IDکارت صادر می‌شود، بگویند رسانه‌ها به خاطر یک اشتباه نباید آبروی یک مسئول باسابقه انجمن را زیر پا بگذارند. ببخشید، مسئول محترم شما آبروی یک ملت و مملکت را ببرید، اشکالی ندارد اما اگر رسانه‌ها سه خط بنویسند فلان مسئول دزدی کرده و خبر دزدی‌اش (شما بخوانید برداشتن اقلام و پول ندادن بابت اقلام برداشته شده!) را منتشر کنند، اشکال دارد؟ مسعود فراستی می‌گوید بعضی فیلم‌ها ماقبل نقد هستند، این حرف‌ها هم ماقبل جواب است!پاسخ دهید