جوانان به بازی های تدارکاتی بزرگ نیاز داشتند؛/ درخشان: کادر فنی و بازیکنان کم تجربه بودند

پاسخ دهید