خوشحالی‌ مسی‌ از رسیدن‌ هدایایش‌ به‌ کودک افغانحدود یک ماه قبل بود که عکسی از مرتضی در شبکه های اجتماعی منتشر ‏شد ‏که در آن، او یک نایلون آبی رنگ را که اسم و شماره مسی روی آن نوشته شده بود، به عنوان پیراهن ‏به ‏تن داشت.‏‎ 
با توجه به اینکه این عکس از پشت سر از او گرفته شده بود، مشخص نبود که این عکس متعلق به ‏چه ‏کسی است اما بعد از تحقیقات رسانه ها، سرانجام هویت صاحب عکس مشخص شد.‏
پس از آن مسی مجموعه ای از پیراهن های بارسا و تیم ملی آرژانتین  را برای مرتضی و خانواده و ‏دوستانش فرستاد که امروز از طریق یونیسف به دست آنها رسید.‏
یکی از نزدیکان مسی به سایت گل گفت:” شیوه مسی این نیست که به هوادارانش تنها پیراهن بدهد؛ بلکه ‏او به دنبال دادن زندگی بهتر به آنهاست.”‏
سایت گل همچنین ادعا کرد که مسی به طور مرتب، بدون اینکه رسانه ها در جریان قرار بگیرند، چنین ‏اقداماتی را انجام می دهد که بخشی از فعالیت او به عنوان سفیر یونیسف از سال 2011 است.‏ 

 

251 43


پاسخ دهید