خیز زودهنگام دوستان پروفسور برای نیمکت تیم‌ملی و پاتک پیر پرسپولیسی به آنها!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ رسانه های نزدیک به برانکو تاکید داشتند این سرمربی در تمدید قرارداد با قرمزها تعلل می کند چون دوست دارد بداند آیا فدراسیون فوتبال به او در باغ سبز نشان می دهد یا نه؟ دو سالی هست که برای برانکو رویای بازگشت به تیم ملی را دوستانش ساخته اند و بسیاری از دعواهای فوتبال ایران حاصل ساختن همین رویاست. 

اینکه او باورش شده قرار است جای کی روش را بگیرد، هم در رفتار خودش اثر گذاشته و هم باعث گاردگیری کی روش شده است. حالا این دست دست کردن برانکو و به نوعی بازارگرمی اطرافیانش برای قرارداد جدید سرمربی برای تیمی که پنجره نقل و انتقالات آینده را از دست داده است، سبب شده تا پیر پرسپولیس هم بی کار ننشیند. جعفر کاشانی که خود سال ها مدیر شاهین بوده و در پرسپولیس از بزرگان محسوب می شود، در مقام رئیس هیات مدیره گفته قرمزها نیاز به تغییرات در تفکر فنی دارند. او تاکید کرده آبروی پرسپولیس رفته. حرف هایش در نقد برانکو البته بیش از اینکه تلاش برای بر هم زدن آرامش تیم باشد، پاتکی به نظر می رسد در برابر افزایش قیمت سرمربی کروات توسط دوستانش.

 

41258

پاسخ دهید