داوری؛ معضل بزرگ لیگ برتر؟


داوری؛ معضل بزرگ لیگ برتر؟


سرمربي ثامن‌الحجج در ست چهارم وقتي داور روي امتياز 24 – 25 نه خطاي دو ضرب مهدوي پاسور بانك سرمايه را گرفت و نه حمل او را ديد، طاقتش طاق شد و اعتراض كرد. همان موقع بود كه با كارت زرد دوم و قرمز از روي نيمكت اخراج شد تا كمكش تيم را كوچ كند. تيم ثامن‌الحجج خراسان 3 – يك در تهران باخت تا همه اميدش براي صعود به فينال به بازي فردا در خانه‌‌اش باشد. جبار قوچان‌نژاد كه دو سال پيش اشتباهات داوري، تيمش را نقره‌داغ كرد و نيمه‌نهايي ليگ را از دست داد، اين بار هم دوباره اشتباهات داور كار دستش داد. به خاطر همين هم اولين حرفي كه از دهانش درآمد، داوري بود: «من در 10 سال سابقه مربيگري‌ام تا به حال عليه داوري حرفي نزده‌ام اما چرا بايد عابدزاده، داوري كه 3 روز قبل بازي بانك سرمايه و آرمان ورزشي اردكان را سوت زده است، دوباره اين بازي را سوت بزند؟ مگر مي‌شود؟ توي كت من نمي‌رود. مگر ما كمبود داور داريم؟ من نمي‌گويم در چيدمان داوري قصد و غرضي بوده اما اشتباه محض است كه يك داور در دو بازي مهم پلي‌‌آف و نيمه‌نهايي براي يك تيم سوت بزند. از نظر رواني – منطقي اصلاً درست نيست.»

خودش درباره اعتراض و اخراجش از روي نيمكت مي‌گويد: «همه اعتراض من به اين بود كه در تيم بانك سرمايه كسي خطاي حمل و دوضرب نداشت؟ هيچ بازيكني دست و پايش از خط رد نمي‌شد. گفتم يك مورد از آنها را سوت بزن. يك بار سر اشتباهي، كارخانه و 7 بازيكنش ريختند سر داور دوم اما اتفاقي نيفتاد. چرا بايد نگاه‌ها اين طوري باشد؟ ظلم است كه كسي نبايد براي پايتخت‌نشينان سوت بزند. عابدزاده مي‌ترسيد.

در حالي كه بايد داوري براي بازي ما سوت مي‌زد كه از اسم‌هاي بزرگ نترسد و عدالت را رعايت كند. من حتي شنيدم درخشنده، رئيس سازمان ليگ، هم به اميدوار حاتمي، رئيس كميته داوران، گفته است داوري ضعيف بود.» سرمربي ثامن معتقد است اشتباهات داوري نبود، تيمش برنده مي‌شد: «اگر اين مسائل نبود، نتيجه بازي براي ما بود. ثامن كه 6 ماه با هزار بدبختي و نداري جلو آمد، بايد قدرش را بيشتر بدانند. تيم ملي خوب و واليبال سالم با حمايت از شهرستاني‌ها درست مي‌شود. شهرستاني‌ها پشتوانه تيم ملي هستند. البته با رعايت عدالت، ملي‌پوشان راه و روش را ياد مي‌گيرند و تن به قانون مي‌دهند.»

اميدوار حاتمي، رئيس كميته داوران هم از داوري راضي نيست اما قضاوت عابدزاده در دو بازي با فاصله 3 روز براي سرمايه را ايراد نمي‌داند: «مسئله‌اي نيست. ما در ليگ 18 بازي پلي‌‌آف تا فينال داريم و 18 داور اول و 18 داور دوم لازم داريم. مگر ما چند تا داور بين‌المللي داريم؟ 10 تا داور خوب بين‌المللي داريم.

من كه نمي‌توانم قضاوت را فقط بين شاهميري و فيروزي تقسيم كنم. بالاخره بين 34 بازي ليگ به هر داوري شايد در طول ليگ 20 مسابقه برسد. البته كه به نظر من هم داوران اول و دوم بازي، راضي‌كننده سوت نزدند. شك نكنيد داور تهراني مي‌آورديم، شايد قوچان‌نژاد به اين قضيه اعتراض مي‌كرد. البته وقتي قوچان‌نژاد مدام اعتراض كرد، داور براي مديريت 3 كارت زرد، قرمز و حكم اخراج را با هم داد به فاصله دو پوئن. اخراج قوچان‌نژاد تندروي بود؛ بابت اينكه بايد از تيم سرمايه هم آنهايي كه رفتارهاي تندي داشتند، اخراج مي‌شدند تا عدالت رعايت مي‌شد.»

خليل يگانه‌مجد، ناظر بازي، هم اخراج قوچان‌نژاد را وارد نمي‌داند: «با اينكه در جاهايي حق را به مشهد مي‌دهم، چرا كه اشتباهاتي، نتيجه بازي را برگرداند، اما در مجموع من هم از داوري راضي نيستم، چون اشتباهات داوري، زيبايي بازي را گرفت. از طرفي نبايد سرمربي مشهد اخراج مي‌شد. او به خاطر سوت‌هاي اشتباه داور، حق دفاع از تيمش را داشت. نتيجه برنمي‌گردد اما با داور برخورد مي‌شود. در فصل آينده به طور حتم براي بازي‌هاي حساس از او استفاده نمي‌شود.»

پاسخ دهید