دایی و منصوریان در لیگ فوتبال "کودکان کار"


دایی و منصوریان در لیگ فوتبال “کودکان کار”


به گزارش خبرورزشی، چند سالي است كه جمعيت خيريه امام علي(ع) كودكان كار و همچنين زنان بي‌سرپرست و بدسرپرست را تحت پوشش قرار داده و هم‌اكنون ۳۵ مركز در سراسر كشور براي كمك به اين اقشار آسيب‌ديده داير كرده است. اين جمعيت مدتي است براي كودكان كار، ليگ فوتبالي تحت عنوان «پرشين‌ليگ» راه‌اندازي كرده و سال گذشته براي قضاوت فينال اين مسابقات از عليرضا فغاني دعوت كردند تا به صورت سمبليك داوري اين مسابقه را برعهده بگيرد. قرار است دوره بعدي اين مسابقات هم طي روزهاي ۱۰ تا ۱۹ شهريور برگزار شود. دست‌اندركاران برگزاري اين مسابقات براي بازي هاي روز پاياني از بزرگاني همچون علي دايي و عليرضا منصوريان دعوت كرده‌اند تا در كنار كودكان كار پا به توپ شوند.

پاسخ دهید