درخشان روی لبه تیغ!

به گزارش
خبرگزاری خبرآنلاین؛نتایج ضعیفی که نفت تهران با حمید درخشان گرفته است این سرمربی
را در آستانه اخراج قرار داده است.درخشان که شرایط عجیب و غریبی در این تیم دارد
ظاهرا با مالک باشگاه نفت زاویه پیدا کرده و حتی خبر رسیده که آنها با هم درگیری
لفظی هم پیدا کرده اند!

ظاهرا آقای
مدیرعامل منتظر فرصتی است تا حمید درخشان را از سمت خودش کنار بگذارد.فرصتی که پس
از شکست مقابل ذوب آهن نصیب او شده است و شاید ظرف یکی دو روز آینده خبر جدایی
درخشان از نفت،رسانه ای شود.

 

251 41

 

پاسخ دهید