درگیری لفظی دو بازیکن استقلال در تمرینبه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در تمرین امروز استقلال، بهنام برزای یک توپ را لو داد که حنیف عمران زاده از دست او عصبانی شد و سرش داد زد. عصبانیت عمران زاده و فریادهای او باعث شد بهنام برزای ناراحت شود. برزای که قصد داشت تمرین را ترک کند، با ممانعت پرویز مظلومی مواجه شد. سرمربی استقلال از برزای و حنیف خواست که با هم دست بدهند واین کدورت جزئی را کنار بگذارند.
43 43


پاسخ دهید