در مصاحبه با UOL/ اعتراف ایجنت نیمار؛ دوست داشتم او به رئال برود

پاسخ دهید