دلیل خط خوردن کامیابی نیا از تیم ملی!


دلیل خط خوردن کامیابی نیا از تیم ملی!


به گزارش خبرورزشی، کمال کامیابی نیا که در اردوی تیم ملی در ایتالیا حاضر بود در عین ناباوری از این تیم خط خورد تا بازی های مقدماتی جام جهانی را در ۲ بازی اول از دست بدهد. طبق شنیده ها، دلیل خط خوردن این بازیکن تنها مسائل فنی نبوده و مسائل انضباطی نیز در این تصمیم کیروش دخیل بوده است. گویا در یکی از روزهای حضور تیم ملی در ایتالیا کامیابی نیا همراه تیم در تمرین شرکت نکرد و با دقایقی تاخیر به محل تمرین رسید. کیروش که به مسائل انضباطی اهمیت زیادی می دهد از این مسئله عصبانی شد و خط خوردن کامیابی نیا از فهرست تیم ملی نیز بی ارتباط با این مسئله نیست!

پاسخ دهید