رحمتی حمله کرد، من اخراج شدم!


رحمتی حمله کرد، من اخراج شدم!


از بازي اخراج شدي. آن لحظه چرا رحمتي را به سمت پايين كشيدي؟
نه، من به تير دروازه خوردم.

ولي دستت روي سر مهدي بود.
نه دستم روي سر او نبود. من پريدم، كمرم خورد به تير دروازه. بدجور احساس درد كردم اما قصدي نداشتم كه به مهدي ضربه‌اي وارد كنم.

بعد هم كه اخراج شدي.
اخراج نداشت چون در بازي ما و صبا سيدصالحي و اميرحسين صادقي دقيقاً همين درگيري را داشتند كه داور كارت زرد داد. در آن صحنه مهدي به من حمله كرد. من كه ايستاده بودم و كاري نداشتم.

قبول داري بي‌تجربگي كردي؟
بالاخره مهدي هم مي‌دانست كه ما دو بر صفر عقب هستيم و تيم ما عصبي است، مي‌خواست يك جوري وقت را بكشد. اخراج من به نفع استقلال مي‌شد. در آن شرايط هم طبيعي بود چنين اتفاقي بيفتد. مهدي به سمت من آمد و اولش واكنشي نشان نداد.

ولي با دست هُلش دادي.
من نمي‌خواستم ضربه‌اي بزنم و دستم را نگه داشتم. مهدي پياز داغش را زياد كرد.

انگار از قبل با مهدي مشكل داشتي.
نه بابا. هيچ دلخوري‌اي بين ما نيست.

ممكن است با هم حرف بزنيد؟
حتماً با مهدي حرف مي‌زنم. ما با هم رفيق هستيم. در فوتبال اين چيزها پيش مي‌‌آيد.

چرا ابراهيمي پنالتي را چيپ زد؟
من و محمد پنالتي‌زن‌هاي تيم هستيم. من يك مقدار مصدوميت داشتم. در بازي قبلي هم محمد گل زده بود و گفتم خيالت راحت، پنالتي شد خودت بزن.

طرفداران استقلال هم عليه‌ات زياد شعار دادند.
من اصلاً اين شعارها را نمي‌شنوم. تمركزم روي بازي است و اصلاً چنين چيزهايي را نمي‌شنوم.

شايعه اينترنتي بعد از اخراج نصرتي تسويه‌حساب فصل قبل؟
مهدي رحمتي و محمد نصرتي با هم درگير شدند تا اولي كارت زرد بگيرد و دومي اخراج شود. در اين ميان دقايقي پس از كارت قرمز گرفتن نصرتي شايعه فوق در اينترنت پيچيد كه ماجراي تقابل آنها به بازي ديروز محدود نشده و به فصل قبل برمي‌گردد. زماني كه هر دو نفر در پيكان توپ مي‌زدند و بر اساس شايعات مطرح شده در فضاي مجازي با هم در اواخر فصل دچار اختلافات عديده‌اي شده بودند.

 

پاسخ دهید