روایت عجیب درباره ثبت فدراسیون/دلیل حذف نام دو عضو هیات مدیره!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ ثبت رسمی فدراسیون فوتبال ایران بعد از حدود 100 سال در هفته قبل جنجالی شد. فدراسیون را تاج درحالی ثبت کرد که نام دو نفر از اعضای هیات رئیسه در میان هیات موسس نیستند و دو نفر را معرفی کرده اند که کارمند هستند. این دو البته خیلی قرار نیست کار مهمی انجام بدهند. اما چرا نام شیعی و اسلامیان را نداده اند؟ این دو مدیران دولتی هستند که بدهی های مالیاتی در شخصیت های حقوقی شان به عنوان کارمند و مدیر  دولت داشته اند. فدراسیون به دلیل نیاز به شناسه ملی، برای ثبت تشکیلات فوتبال نام این دو عضو هیات رئیسه را حتی قبل از هماهنگی نهایی با آنها، حذف کرده است.

41258

پاسخ دهید